Tjänster

Social Service/Sysselsättning/Aktiviteter

Behöver du eller någon i din närhet äldreomsorg?

Vår sociala service riktar sig till dig som är äldre och bor hemma eller på ett hem, och vill ha liten extra krydda i tillvaron. Vänogram innebär att vi kommer ut till dig för att tillsammans hitta på aktiviteter så som fika, spela kort, promenera m.m.

Hälften av arbetskostnaden

Från och med den 1 juli 2009 betalar du endast hälften av arbetskostnaden, resten hämtar vi från ditt skattekonto så kallat direktavdrag. Du kan tillgodoräkna dig 50 000 kr/ år eller maximalt den summa du har på ditt skattekonto. Kontakta skatteverket för mer information.

När du köper tjänsten privat

Köper du Vänograms tjänster privat får du en faktura med två betalningsalternativ; ett belopp där skattereduktionen är avdragen och ett fullt belopp. Har du utrymme kvar att nyttja av din skattereduktion kan du betala det lägre beloppet. Är utrymmet däremot redan nyttjat så ska du betala den totala kostnaden.  

Vi inleder med ett hembesök där du får träffa en representant från Vänogram som tillsammans med dig går igenom vilka behov och önskemål du har. Tjänsten utformas utifrån detta samtal. Efter det mötet presenterar vi en lämplig personal som du får träffa och godkänna innan du påbörjar tjänsten. Vid varje tillfälle kommer sen samma personal hem till dig. Du bestämmer hur många timmar du önskar hjälp per tillfälle.

Pris för social vänskap

350kr/timme inkl moms och skatteavdrag.

Villkor

Avbokning senast fem arbetsdagar före service.


(Lämna tom)